Szabadon választható továbbképzés, melynek pontértéke:
Hallgató: 18 pont
Előadó: 5 pont

Kreditpontokra csak a teljes regisztrációs díjat befizetett résztvevők jogosultak, a napijegyes részvétel pontszerzésre nem jogosít!