AZ EMLÉKVERSENY CÉLJA:

A fiatal, főként pályakezdő gyógyszerészek ösztönzése tudományos igényű kutatómunkára, a munka során felmerülő szakmai kihívások felismerésére és azok megoldásának keresésére, ezáltal a fiatal gyógyszerészek tudományos munkájának hatékonyabb összefogása és segítése.
A fiatal gyógyszerészek előadói és vitakészségének fejlesztése. A fentieken keresztül a gyógyszerellátás (különösen az officinai és a kórházi-klinikai gyógyszerészet), valamint a gyógyszerészi gyakorlat egyéb területei (gyógyszer-kereskedelem és gyógyszerfelügyelet) és az azokhoz kapcsolódó szakmai tevékenység színvonalának emelése.


ELŐADÁS BEJELENTÉSE:

Jelentkezési feltételek versenyzőknek
Az Emlékversenyre előadást jelenhet be minden gyógyszerész, aki a gyakorlati gyógyszerellátásban dolgozik (közforgalmú és intézeti gyógyszertárak gyógyszerészei, a gyógyszer-kereskedelemben és a gyógyszerfelügyelet területén dolgozó gyógyszerészek) 35 éves korig, vagy a diploma megszerzését követő 10 éven belül.
Az Emlékversenyen való indulás feltétele az MGYT tagság.
Az előadások témáját a gyógyszerészeti tudományok gyakorlati területeiről kell választani. Indulni lehet valamely gyakorlati szempontból fontos gyógyszerészeti témakör irodalmának alapos és kritikai feldolgozásával, statisztikai elemzéssel és/vagy önálló kísérleti anyaggal, illetve gyógyszerészettörténeti munkával. Kísérletes munka esetén meg kell adni, hogy az előadó hol és kinek a segítségével végezte kutatásait. Más fórumokon előadott, vagy már publikált dolgozatokkal versenyezni nem lehet. Lehet jelentkezni a szakdolgozat témájával is, amennyiben a jelentkező azt újabb vizsgálatokkal, adatokkal egészítette ki, illetve fejlesztette tovább.

A versenyzőknek az előadása bejelentésekor nyilatkozniuk kell arról, hogy

  • a versenyelőadás önálló és eredeti munka, mely máshol még nem került bemutatásra és/vagy publikálásra,
  • a versenyelőadás témája megegyezik ugyan a szakdolgozat témájával, de az előadás anyaga annak továbbfejlesztett változata,
  • az előadás nem Ph.D. értekezés része.

Ph.D. hallgatók, vagy főhivatásként kutatással foglalkozó fiatalok versenyen kívüli előadóként vehetnek részt az Emlékversenyen.
Szeretnénk, ha a versenyzők részéről valamennyi problémás gyógyszertári és kórházi gyógyszerészeti szakmai kérdés feldolgozásra kerülne, várjuk a megoldásokat bemutató javaslatokat, kutatásaik, új eredményeik bemutatását.

Előadások bejelentési határideje: 2018. március 14.
Előadások összefoglalóinak beküldési határideje: 2018. április 13.
Az előadások időtartama: 15 perc + 5 perc vita

 
Kérjük a határidő szíves betartását, mert a megadott időpont után beérkező absztraktokat nem áll módunkban elfogadni.

Online ELŐADÁS bejelentő

(Az online előadás bejelentő rendszer 2018. február 9. – 2018. április 23. között üzemel.)


AZ EMLÉKVERSENY ÉRTÉKELÉSE:

Az előadásokat a Bíráló Bizottság értékeli. Az értékelésnél figyelembe veszik az előadó által választott téma aktualitását, megoldását, eredményeit, az előadás módját és a munka dokumentáltságát, valamint az előadó felkészültségét és vitakészségét.
A legmagasabb összesített átlag pontszámot elért előadó az Emlékverseny győztese, aki pénzjutalomban részesül, megkapja a Rozsnyay Mátyás Emlékérmet és viselheti a Rozsnyay Mátyás Díjas Gyógyszerész címet.
Az Emlékverseny további előadói is névre szóló emléklapot kapnak „Dicséretben és díjazásban részesült” megjelölés feltüntetésével.


AZ EMLÉKVERSENY AKKREDITÁCIÓJA

Az Emlékverseny akkreditált, pontszerző továbbképzés is gyógyszerészek részére:
20 kreditpont értékű, szabadon választható kategóriában.
Kreditpontokra csak a teljes regisztrációs díjat befizetett résztvevők jogosultak, a napijegyes részvétel pontszerzésre nem jogosít.

A kreditpontok nem vonhatóak össze a Kórházi Gyógyszerészek Szimpóziumának pontjaival, csak az egyik írható jóvá.