Tisztelt Kolléga!

Az idei LIII. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Bíráló Bizottságának elnökeként köszöntöm a verseny honlapjának látogatóit, a leendő versenyzőket, felkészítőiket és a rendezvény iránt érdeklődőket. Remélem, hogy az idei versenyen is sok érdekes témát feldolgozó előadást hallhatunk majd.
A közforgalomban egyre nagyobb szükség van a magas szintű betegtájékoztatásra, tanácsadásra, amely során meg kell küzdeni az interneten elérhető rengeteg és esetenként minden alapot nélkülöző áltudományos információval és a betegek sokszor tapasztalható gyanakvásával is a gyógyszerekkel, a hivatalos orvoslással szemben. De nem csak a gyógyszerekről, a számos új orvostechnikai eszköz alkalmazásáról kell kifogástalan felvilágosítást adni, de pl. a betegségek megelőzését segítő, helyes életmódról is. Emellett a napi gyakorlat számos egyéb szervezési, minőségbiztosítási, magisztrális gyógyszerkészítési, stb. kérdéseket is felvethet, ami innovatív megoldások keresésére ösztönözhet.
A kórházi gyógyszerészet területéről, a korábbi években hallott változatos témájú előadásokból kiindulva, az idén is biztosan hasonló „felhozatalra” számíthatunk, pl. a hatékony és biztonságos gyógyszeres terápiát segítő sokoldalú tevékenységükről, a gyógyszergazdálkodással, munkaszervezéssel kapcsolatos újításokról, s talán hiánypótló készítmények kidolgozásáról, stb. is.
Az elmúlt egy-két évben sajnos csak elvétve jelentkeztek a gyógyszer-kereskedelemben vagy a gyógyszerfelügyelet területén dolgozó fiatalok, pedig napi munkájuk során bizonyára ők is találkoznak olyan problémákkal, melyek megoldása újszerű megközelítést igényel és a verseny részükre is nyitva áll ezek bemutatására.
A fiatal gyógyszerészektől tehát azt várjuk, hogy vegyék észre a napi munkájuk során felvetődő problémákat, témákat, ezeknek járjanak utána alaposan (a tudományos, szakmai irodalom megfelelő áttekintésével, kritikus értékelésével, esetleg adatgyűjtéssel és elemzéssel vagy szükség esetén kisebb kísérleti munkával), összegezzék következtetéseiket, megoldási javaslataikat, s ezeket osszák meg velünk a versenyen. A téma kidolgozásához segítséget, támogatást ad(hat)nak a munkatársak, munkahelyi vezetők, orvosok és az egyetemi oktatók is. Ne féljenek segítséget kérni!
Ugye többen is vállalkoznak erre a napi rutinból kiszakító szakmai kalandra? Találkozzunk májusban, Egerben.

Prof. Szökő Éva
az MGYT elnöke

Az Emlékverseny Elnöksége:

Prof. Soós Gyöngyvér
a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny tiszteletbeli elnöke

Prof. Révész Piroska
az MGYT tudományos alelnöke

Prof. Botz Lajos
MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet
elnök

Az Emlékverseny Bíráló Bizottsága

Állandó tagok

a Bíráló Bizottság elnöke Prof. Szökő Éva
az MGYT tudományos alelnöke  Prof. Révész Piroska

 
 További állandó és változó tagok a versenyzőket küldő területi megoszlások függvényében kerülnek felkérésre.

Az Emlékverseny Szervező Bizottsága
Prof. Botz Lajos
MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet
elnök

Takács Gézáné
az MGYT rendezvényi titkára

Marosi Attila
az MGYT Ifjúsági Bizottságának elnöke