VERSENY ELŐADÁSOK FELTÖLTÉSE

Az emlékversenyre beküldött absztraktokat az alábbiak szerint kérjük feltölteni:

 
1. „Rövid” összefoglaló – a programfüzetbe jelenik meg

 • Össz terjedelme: maximum 1800 karakter
 • Tartalma: a célkitűzés megfogalmazása, az alkalmazott módszer és az eredmények tömör bemutatása. A kapott eredmény értelmezése és a belőle nyerhető következtetés világos leírása 800-1000 karakter.
 • Feltüntetendő:
  • Versenyző neve
  • Életkor
  • Munkahely
  • A versenyző konzulense
  • Az előadás témaköre

 
2. „Hosszú” összefoglaló a bírálatra való felkészüléshez (a Bíráló Bizottság tagjai részére) és publikáció céljára

 • Terjedelme: irodalom jegyzékkel, esetleg ábrával együtt maximum 8000 karakter
 • Szerkezete:
  • Előzmény, irodalmi hátter
  • Célkitűzés
  • Módszer/ek
  • Eredmény
  • Eredmény értelmezése, összevetése mások által talált adatokkal
  • Következtetés; a kapott eredmények haszna

 
3. Csatolandó: a versenyző arcképe

 

VERSENYELŐADÁSOK FELTÖLTÉSE